Dyrektor Szkoły Podstawowej w Solarni przypomina,że dnia 23.10.2018 planowane są z konsultacje z wychowawcą klasy w godzinach 16.30-17.30