Zgodnie z ustawą o ustanowieniu 12 listopada Święta Narodowego z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej dyrektor szkoły w Solarni informuje,że dzień 12 listopada 2018 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych.