Podręczniki zaznaczone kolorem czerwonym kupują uczniowie.Pozostałe są na stanie biblioteki.Podręczniki do religii w klasie VII i VIII można odkupić