Dyrektor Szkoły Podstawowej w Solarni informuje,że w roku szkolnym 2019/2020 obiady wydawane będą od 9 września 2019.Odpłatność wynosi 4zł za jeden obiad.Płatność za obiady do 10 każdego miesiąca.Odliczenia są dokonywane w następnym miesiącu za miesiąc poprzedni,czyli w październiku za wrzesień,w listopadzie za październik, itd.Obiady są wykupywane na cały tydzień.Prosimy o deklaracje do dnia 5 września 2019.