Dyrekcja ZSD w Solarni informuje,że dnia 27.05.2009 w godz.16.00-17.00  odbędą się konsultacje wychowawców z rodzicami,na których zostaną poinformowani o proponowanych ocenach końcowych z przedmiotów i zachowania.