Dyrekcja ZSD w Solarni informuje,że 1 lipca nastąpił odbiór techniczny sali gimnastycznej przy szkole. Na uroczyste otwarcie zapraszamy 1 września.