Dyrekcja ZSD w Solarni zaprasza przyszłych uczniów wraz z rodzicami na zajęcia otwarte w dniu 14.04.2011 o godz.16.30