W związku z planowymi wycieczkami  ,dyrekcja ZSD w Solarni ustala dzień wolny od zajęć dydaktycznych na 13.06.2011,zamiast 17.06.2011.Uczniowie,którzy przybędą do szkoły ,będą mieli zapewnioną opiekę  w świetlicy.Nauczyciele będą uczestniczyli w radzie klasyfikacyjnej za rok szkolny 2010/2011