UCHWAŁA NR 2/2011/2012

Zebrania Rady Rodziców Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni z dn. 12.09.2011 r.

 

§ 1.

Działając na podstawie art. 53 ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. z późniejszymi zmianami zebranie Rady Rodziców w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć

dydaktycznych w roku szkolnym 2011/2012- w porozumieniu z

Dyrekcją , Radą Pedagogiczną ustalono dni wolne od zajęć dydaktycznych w

roku szkolnym 2011/2012:

W Dwujęzycznej Szkole Podstawowej:

 1. 31.10.2011
 2. 3.04.2012
 3. 26.04.2012
 4. 30.04.201
 5. 8.06.2012
 6. 25.06.2012

W Publicznym Dwujęzycznym Gimnazjum:

 1. 31.10.2011
 2. 24.04.2012
 3. 25.04.2012
 4. 26.04.2012
 5. 30.04.201
 6. 8.06.2012
 7. 25.06.2012

 

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

sekretarz – Claudia Golla
przewodniczący -Anita Heim