Dyrekcja ZSD w Solarni zaprasza  rodziców  w dniu 22.10.2012 na konsultacje w godzinach 15.00-16.15