HARMONOGRAM  SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

 


LP.

TERMIN

TEMATYKA

1.

12.09.2012,godz.17.00

WSO, wybory uzupełniające do Rady Rodziców, wysokość składki na ubezpieczenie NW, spotkanie z wychowawcą

2.

24.10.2012

Konsultacje z wychowawcą klasy

3.

04.12.2012

Informacja na temat zagrożenia oceną niedostateczną oraz nieodpowiednim i nagannym zachowaniem.

4.

21.01.2013

Wywiadówka półroczna

5.

6.03.2013

Informacja na temat sprawdzianu po szóstej klasie oraz egzaminu gimnazjalnego.

7.

7.05.2013

Konsultacje z wychowawcą

8.

10.06.2013

Informacja na temat proponowanych ocen